DREJTOR PRODHIMI – Prishtine, Kosove

The HeadHunter Kosova kërkon të punësojë Drejtor Prodhimi për një kompani të mirënjohur në Kosovë.

Pergjegjesite Kryesore:

 • Mbikeqyr procesin e prodhimit duke siguruar prodhimin ne kohe, me cilesi dhe me kosto efektive;
 • Planifikon dhe organizon punen dhe proceset ne fabrike;
 • Planifikimi i burimeve dhe ndërrimeve (ditore, javore, mujore)
 • Vlereson kostot e prodhimit;
 • Vendos dhe ndjek standardet e cilesise;
 • Kontrollon zbatimin e programeve te kontrollit te cilesise;
 • Mbikeqyr, drejton, motivon dhe vlereson performancen e stafit;
 • Pergjegjes per funksionimin dhe mirembajtjen e makinerive;
 • Marrja e pergjegjesive per realizimin e puneve dhe zgjidhja e situatave ne menyren me efikase

Kerkesat per kete pozicion jane:

 • Pervoje pune si pergjegjes ose drejtues ne prodhim;
 • Pervoje ne planifikimin dhe monitorimin e prodhimit;
 • Aftesi drejtuese, komunikuese dhe te menduar analitik.
 • Preferohet te jete mbi moshen 30 vjec
 • Vendi i punes: Prishtine

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani te mirenjohur? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: k.qorraj@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Kreshnik Qorraj në numrin e telefonit +383 44 224 466  (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 18/07/2021. 

Try The HeadHunter for your success!

Believe your career to the ONLY professionals!

Please be informed that only the candidates selected for the interviews shall be contacted. Name your CV in the following format (name [space] surname [space] CV). Be easily recognized!

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË BIZNESIT

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group është një kompani inovative në përzgjedhjen e Stafit dhe  Rekrutimit që operon në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovine,  Greqi, Qipro, Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në  industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët.  Në emër të klientit tonë, po kërkojmë të punësojmë në ,Prishtinë:

 UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË BIZNESITPRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS:

 • Planifikon, organizon, kontrollon, implementon dhe vlerëson të gjitha operacionet që lidhen me Departamentin e Biznesit;
 • Përgatitë dhe propozon planet dhe objektivat tremujore dhe vjetore të Departamentit në bazë të strategjisë vjetore;
 • Analizon tregun dhe merr iniciativa të ndryshme me qëllim të zhvillimit të biznesit;
 • Menaxhon projektet afatëshkurtëra dhe afatgjata të zhvillimit të biznesit;
 • Siguron që procedurat e brendshme të Departamentit të jenë në përputhje me interesat e Institucionit;
 • Zhvillon rrjetin, kontakton, mbikëqyrë dhe ndihmon në mënyrë të vazhdueshme agjentët.

KËRKESAT E PROFILIT :

 • Diplomë universitare në administrim biznesi,  ekonomik apo në fusha tjera të ngjashme;
 • Përvojë 3 vjeçare në zhvillim biznesi, administrim biznesi, marketing apo të ngjashme;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • E preferueshme njohja e gjuhës serbe-kroate;
 • Aftësi të shkëlqyera menaxheriale;
 • Shkathtësi të larta organizative dhe analitike.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: k.qorraj@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Kreshnik QORRAJ (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 07/05/2021.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

DREJTUES REPARTI

Në emër të një prej klientëve tanë, një fabrikë e konstruksioneve metalike, po kërkojmë në Tiranë:

DREJTUES REPARTI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Mbikëqyr procesin e prodhimit duke siguruar prodhimin në kohë, me cilësi dhe me kosto efektive; 
 • Planifikon dhe Organizon punën dhe proceset ne repart; 
 • Pregatitje raportesh periodike dhe te jashtezakonshme (kur i kerkohen) mbi aktivitetin personal dhe te specialisteve qe ka ne pergjegjesi.
 • Vlerëson kostot e prodhimit; 
 • Pregatitje Preventivash
 • Mbikëqyr, drejton dhe motivon stafin,
 • Vlerëson performancën e stafit; 
 • Përgjegjës për funksionimin e makinerive
 • Siguron ndjekjen e udhëzimeve të shëndetit, mjedisit dhe sigurise
 • Ndjekja e ecurise se fazave te procesit te Projektimit & Prodhimit, per projektet e caktuara ne pergjegjesi dhe koordinimi i hallkave prodhuese (ne kuadrin e Rep. konstruksioneve) ne funksion te arritjes se afateve te dorezimit te projektit

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë Universitare
 • Përvojë në planifikimin dhe monitorimin e prodhimit; 
 • Aftësia për të përcaktuar përparësitë dhe për të planifikuar punën në mënyrë efektive;
 • Aftësi drejtuese, komunikuese dhe të menduar analitik.
 • Qasje kreative për ide të reja dhe njohuri të shkëlqyeshme teknike
 • Aftësi të shkëlqyera në prezantimin e informacioneve teknike
 • Aftësi të shkëlqyera konceptuale dhe kontroll inxhinierik
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe prezantim si dhe aftësi të mira për punë në grup
 • Njohuri të mira të paketës MS Office

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430  (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 30/04/2020. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).