Warehouse and Fulfillment Supervisor (E-Commerce) – Prishtine

Në emër të një prej klientëve tanë ne Prishtine, një kompani lider në shitjet online, me një gamë të gjerë produktesh, jemi duke kërkuar:

Warehouse and Fulfillment Supervisor (E-Commerce)

Kompania është në kërkim të një anëtari të ri për të i’u bashkuar ekipit të E-commerce në rolin Warehouse and Fulfillment Supervisor. Ekipi i punës është një grup i përkushtuar që në fokus të punës kanë ofrimin e shërbimit superior ndaj klientëve. Në këtë rol, ju do të bëni organizimin e aktiviteteve në magazinë, delegimin e detyrave, trajnimin e anëtarëve të magazinës, përmirësimin dhe implementimin e proceseve, mbarvajtjen e porosive të klientëve, vlerësimin e performancës së anëtarëve dhe gjenerimin e raporteve përkatëse.

Përgjegjësitë e punës: 

● Të planifikoni, organizoni, mbikqyrni dhe merrni pjesë në punët dhe aktivitetet e përditshme të magazinës. 

● Të bëni pranimin, dokumentimin, ruajtjen, sigurinë dhe shpërndarjen e pajisjeve dhe furnizimeve. 

● Të inicioni procese të reja në magazinë për të siguruar ofrimin e shërbimeve më të mira klientëve. 

● Të planifikoni, monitoroni dhe vlerësoni rezultatet e punës së anëtarëve të magazinës.

● Të delegoni dhe mbikqyrni rezultatet e punës së anëtareve të magazinës duke i motivuar, trajnuar dhe këshilluar ata. 

● Të përmirësoni dhe të përkujdeseni për mbarvajtjen e proceseve në magazinë.

● Të menaxhoni, vlerësoni dhe raportoni rreth produktivitetit dhe performancës së anëtarëve dhe proceseve në magazinë. 

● Të kujdeseni për furnizimet në magazinë dhe të mbani inventarin në një nivel sipas standardeve të kualitetit më të lartë. 

● Të koordinoni dhe kontrolloni porositë, faturat, produktet e pranuara nga furnitorët, inventarin, dhe saktësinë e dërgesave dhe kthimeve. 

● Të përcjellni dhe koordinoni shpërndarjen në kohë të porosive.

● Të mirëmbani regjistrat, raportoni informacionet përkatëse dhe të përgatisni çdo dokumentacion të nevojshëm. 

● Të organizoni dhe merrni pjesë në ciklin e rregullt të numërimit të stokut.

● Të siguroheni për përmbushjen e standardeve themelore të mirëmbajtjes dhe pajtueshmërisë me rregulloret e shëndetit dhe sigurisë në magazinë. 

● Të bëni kontrollin ditor të mjedisit të magazinës. 

● Të kontrolloni dhe mirëmbani pajisjet e magazinës. 

● Të rekomandoni ndryshimin e pajisjeve në magazinë sipas nevojës. 

● Të komunikoni dhe të koordinoheni me departamentet dhe me palët e tjera (si furnitoret, partneret, postat etj). 

● Të pranoni dhe të pëgatisni porositë për dërgesë tek klientët. 

● Të dorëzoni porositë e përgatitura tek korrierët e Gjirafa apo të kontraktuar.

● Të përmbushni detyrat e tjera të përcaktuara. 

Kërkesat/Shkathtësitë minimale: 

● Të posedoni 3+ vite përvojë pune në fusha të ngjajshme. 

● Aftësi të shkëlqyeshme udhëheqëse dhe organizative. 

● Aftësi trajnuese, mbikqyrëse dhe vlerësuse të anëtarëve të magazinës. 

● Njohuri të shkëlqyeshme të menaxhimit të operacioneve të magazinës. 

● Njohuri rreth menaxhimit të inventarit dhe zingjirit furnizues. 

● Aftësi të delegimit si dhe të menaxhimit të kohës. 

● Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe ndërveprimit. 

● Aftësi për zgjidhjen e problemeve. 

● Aftësi për t’u përballur me disa aktivitete të punës në të njejtën kohë, prioritizimin e tyre dhe për të punuar me afate të shkurtra kohore. 

● Aftësi për t’u adaptuar në një ambient dinamik dhe sfidues të punës. 

● Entuziastë për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht. 

Kualifikimet tjera të preferuara: 

● Nivel Bachelor të edukimit. 

● Njohuri të avancuara të Microsoft Office dhe/apo Google Sheets, Docs, Slides dhe Forms.

● Njohuri dhe eksperiencë në përdorimin e pironierit. 

● Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze. 

Informata të tjera: 

● Orari i punës prej të hënës deri të dielën, me 2 ditë pushim në javë. 

● Duhet të jeni në dispozicion për të punuar me orar me ndërrime dhe në festa.

PAGESAKonkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: k.qorraj@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Kreshnik Qorraj në numrin e telefonit +383 44 224 446 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 11/05/2021. 

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

WAREHOUSE AND LOGISTIC COORDINATOR

For our client  the global leader in secure, accessible, transparent election and voting technology and support services we are looking for Tirana: 

WAREHOUSE AND LOGISTIC COORDINATOR

His/her core mission is fulfilling all warehouse and logistics deployment requirements of the company’s projects and obtaining a high level of satisfaction from all stakeholders.

For guaranteeing that, he/she is expected to participate in project designing, planning and creating the best resources and cost estimation possible. During the deployment phase, participation and/or supervision during design, planning, negotiation, deployment of services related to the warehouse.

RESPONSIBILITIES:

 • Design and monitor the implementation plan for the warehouse activities in the project;
 • Sizing of the required warehouse and production staff and establish their skillrequirements, ensuring alignment with the projects needs and budget assigned;
 • Control and monitor the performance of the team members assigned, to ensure continuous improvement and the application of best practices;
 • Identify and report potential risks that may affect any aspect of the project, as well as, propose the respective action plans or solutions;
 • Define protocols for the activities related to the delivery of the all components to client;
 • Lead the acceptance process of all components at the Warehouse;
 • Monitor and Control the acceptance process according the schedule, cost and quality expected and engaged with the client;
 • Coordinate with the other internal areas all the inputs to execute the acceptance activities with the client;
 • Control over compliance with security and safety standards;
 • Design the transportation requirement for the project;
 • Coordination of the RMA processes for the project;
 • Manage the inventory and the configuration process of the devices in collaboration with the Warehouse Manager.

REQUIREMENTS:

 

 Bachelor’s degree in Industrial Engineering or a related discipline 5+ years professional experience.

KNOWLEDGE:

 • Warehouse design and installation;
 • Warehouse operation (desired in tech market);
 • Vendors management;
 • Inventory control;
 • Statistical analysis, process control and Key performances indicator management;
 • Assembly process;
 • RMA Process.

SOFT SKILLS:

 • Leadership;
 • Work under pressure and for long periods;
 • Excellent teamwork and leadership skills;
 • Team player;
 • Capable of interact with technical and logistical staff from clients;
 • Compatible with professional dress code;
 • Able to express his ideas in written and oral form;
 • Capable to train others;
 • Setting Standards;
 • Profit oriented.

OTHER REQUIREMENTS:

 • English Level High is a must.

REMUNERATION/ SALARY: Highly Competitive

NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. The employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.

Are you interested in a new challenge in an innovative company? Have you answered well our questions related this position? Then we look forward to getting to know you and offer to you a very innovative challenge that will change your life forever! The interested candidates are invited to send their application documents (a Cover Letter and a CV in English) at e.stermasi@theheadhunter.com if you have any technical questions related the application, please, contact directly Mrs. Ergesta STERMASI on mobile no. +355682033430 (Monday – Friday) until 16/ 03/2021.

Try The HeadHunter for your success!
Believe your career to the ONLY professionals!