ARKITEKT/E

Në emër të një nga klientet tanë prestigjioz në fushën e ndërtimit jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

ARKITEKT/E
PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM

Arkitekti/ja ka per detyrë të njoh shumë mirë projektin e zhvilluar deri në detajet më specifike. Monitoron punimet në objekt dhe bashkëpunon me inxhinierët e objektit për realizimin e punimeve në përputhje me projektin. Përgatit vizatimet 2D dhe 3D, pasqyron ndryshimet arkitekturore në mbështetje të kantierit.

Pergjegjesite kryesore:

 • Propozon zgjidhje arkitektonike, si nga ana funksionale dhe nga ana estetike;
 • Fokusi eshte tek detajet;
 • Suporton kantierin me vizatime per cdo ze pune;
 • Ngre godinen ne 3D dhe nxjerr volumetrite e materialeve;
 • Pjese e grupit te punes qe perzgjedh materialet, si dhe propozon zgjidhje alternative;
 • Mbikqyre cilësinë dhe afatet e punimeve të arkitekturës;
 • Kordinim i punës me klientët, në bazë të ndryshimeve të projektit, azhornimet dhe pergatitjen e preventivit perkates;
 • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

Kualifikimet/Kerkesat:

 • Diplome e arsimit te lartë, Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes, profili Arkitekture;
 • Një diplomë pasuniversitare përbën avantazh;
 • Eksperience pune 5 vjet;
 • Kreativitet;
 • Aftësi grafike;
 • Njohje e gjuhës Angleze;
 • Të zotërojë shumë mirë programet : Paketa Microsoft / Adobe, Autocad 2D / 3D, 3Dmax (ose program tjetër renderizimi ), Photoshop / Ilustrator;
 • Revit përbën avantazh;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese me kolegët.

PAGESA: Konkuruese.
SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj.Ergesta STERMASI në numrin e telefonit +355 68 203 3430 (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 28/04/2021.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Arkitekt/e

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group është një kompani inovative në përzgjedhjen e Stafit dhe Rekrutimit që operon në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovine, Greqi, Qipro, Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët. Në emër të klientit tonë, po kërkojmë të punësojmë në ,Prishtinë:

ARKITEKT/E – PRISHTINË

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë Fakulteti në Arkitekturë.
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera në programet nga ëmia e Arkitekturës (Archicad, AutoCad, Lumion, 3D Max, Photoshop).
 • Të ketë njohuri në hartimin e projekteve dhe në ekzekutimin e tyre.
 • Të ketë përvojë pune (e preferueshme).
 • Të ketë aftësi në vendimmarrje dhe në zgjidhjen e problemeve.
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip, i vetëm si dhe nën presion.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: de.berisha@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj.Dezera BERISHA  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 01.02.2021. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter! 

Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

ARKITEKT/E

Në emër të një nga klientet tanë prestigjioz në fushën e ndërtimit jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

ARKITEKT/E

PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM

Arkitekti/ja ka per detyrë të njoh shumë mirë projektin e zhvilluar deri në detajet më specifike. Monitoron punimet në objekt dhe bashkëpunon me inxhinierët e objektit për realizimin e punimeve në përputhje me projektin. Përgatit vizatimet 2D dhe 3D, pasqyron ndryshimet arkitekturore në mbështetje të kantierit.

Pergjegjesite kryesore:

 • Propozon zgjidhje arkitektonike, si nga ana funksionale dhe nga ana estetike;
 • Fokusi eshte tek detajet;
 • Suporton kantierin me vizatime per cdo ze pune;
 • Ngre godinen ne 3D dhe nxjerr volumetrite e materialeve;
 • Pjese e grupit te punes qe perzgjedh materialet, si dhe propozon zgjidhje alternative;
 • Mbikqyre cilësinë dhe afatet e punimeve të arkitekturës;
 • Kordinim i punës me klientët, në bazë të ndryshimeve të projektit, azhornimet dhe pergatitjen e preventivit perkates;
 • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

Kualifikimet/Kerkesat:

 • Diplome e arsimit te lartë, Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes, profili Arkitekture;
 • Një diplomë pasuniversitare përbën avantazh;
 • Eksperience pune 5 vjet;
 • Kreativitet;
 • Aftësi grafike;
 • Njohje e gjuhës Angleze;
 • Të zotërojë shumë mirë programet : Paketa Microsoft / Adobe, Autocad 2D / 3D, 3Dmax (ose program tjetër renderizimi ), Photoshop / Ilustrator;
 • Revit përbën avantazh;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese me kolegët.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë. Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj.Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430  (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 04/02/2021. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!