MEDICAL CONSULTANT

For our client, an experienced hair transplant Turkish clinic, we are looking for the following position for their office in Tirana:

                                             MEDICAL CONSULTANT

REQUIREMENTS:

 • Proven experience as telesales representative or other sales/costumer service role;
 • Proven track record of successfully meeting sales preferably over the phone;
 • Good knowledge of relevant computer programs;
 • Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects;
 • Excellent knowledge of English and Italian;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Cool-tempered and able to handle rejection;
 • Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints;
 • Integrity, positive attitude, honesty and proactive;
 • Self-motivated, punctual and reliable;
 • Costumer service oriented, targets and results oriented;
 • Financially motivated to do well and close contracts.

RESPONSABILITIES:

 • Sell our business service skillfully and ethically to generate new and repeated business activities;
 • Answer questions about the hospital and its services;
 • Ask questions about the hospital and its services;
 • Ask questions to understand and costumer requirements and close sales;
 • Develop and maintain customer relationships, acquisition of more business through;
 • Research and reputation;
 • Generate a targeted number of calls per week with a number of sales per week;
 • Go to “the extra mile” to meet sales targets and facilitate future sales;
 • Keep records of calls and sales and note useful information.

WE OFFER:

 • Competitive salary;
 • Strong career progress;
 • Being part of a multinational company;
 • Onboarding and ongoing training;
 • Excellent commission scheme.

LANGUAGE:

 • English (mandatory);
 • Italian (mandatory);
 • Third language (preferred).

NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.

Are you interested in a new challenge in an innovative company? Have you answered well our questions related this position? Then we look forward to getting to know you and offer to you a very innovative challenge that will change your life forever! The interested candidates are invited to send their application documents (a Cover Letter and a CV in English) at: o.qarri@theheadhunter.com If you have any technical questions related the application, please, contact Mrs. Olta QARRI directly on mobile +355 68 607 7430 (Monday – Friday) until 22/07/2021

Try The HeadHunter for your success!
Believe your career to the ONLY professionals!

Please be informed that only the candidates selected for the interviews shall be contacted. Name your CV in the following format (name [space] surname [space] CV). Be easily recognized!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i datës 10.03.2008.

*The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008.

*Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali N.9887 del 10.03.2008, tutti i CV inviati alla nostra azienda sono trattati e conservati nella massima riservatezza.

AGJENT SHITJESH

Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani prestigjioze në fushën e distribucionit me një gamë të gjerë produktesh,jemi duke kërkuar:

                               AGJENT SHITJESH

Agjenti i shitjes do të mbikëqyrë marrëdhëniet e kompanisë me klientët e saj të rinj apo ekzistues.Ju do të jeni përgjegjës për marrjen dhe mirëmbajtjen e klientëve duke kuptuar kërkesat e tyre.Qëllimi është që të kontribuojmë në mbajtjen dhe zhvillimin e biznesit për të arritur sukses afatgjatë.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Zhvillimi i një marrëdhënie të fortë dhe të besueshme midis klientëve kryesorë dhe kompanisë;
 • Kuptimi plotë i nevojave dhe kërkesave kryesore të klientit;
 • Zgjerimi i marrëdhënieve me klientët ekzistues duke propozuar vazhdimisht zgjidhje që përmbushin objektivat e tyre dhe sjelljen e klientëve të rinj;
 • Sigurimi që produktet dhe shërbimet e duhura u janë dorëzuar klientëve në kohën e duhur;
 • Të shqyrtojë dhe zgjidhë çdo çështje apo ankesë të klientët;
 • Gjenerimi I shitjeve të reja dhe bashkëpunimi me ekipin e shitjes për të maksimizuar fitimin
 • Detyra të tjera që mund të caktohen duke marrë parasysh pozicionin.

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë Universitare;
 • Eksperiencë e mëparshme si agjent shitje (1-2 vite);
 • I orientuar drejt qëllimit për të maksimizuar shitjet;
 • Aftësi të mira komunikimi dhe aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve me profesionistë të të gjitha niveleve organizative;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe negociuese;
 • Leje Drejtimi.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 11/05/2021. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Në bazë të ligjit për mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr.9887, datë 10.03.2008, të gjitha CV-të e dërguara pranë kompanisë tonë trajtohen dhe ruhen me konfidencialitet të plotë.

AGJENT SHITJESH

Në emër të një prej klientëve tanë, po kërkojmë në Tiranë:

AGJENT SHITJESH

Përgjegjësitë kryesore dhe kërkesat e profilit:

 • Punëmarrësi do të punojë në terren dhe do të merret me shitjen dhe shpërndarjen e produkteve, si dhe gjetjen e klientëve të rinj të mundshëm.
 • Mbajtjen në rregull të dokumentacionit shoqërues të produkteve që dalin nga magazina e kompanisë me qëllim shitjen dhe shpërndarjen e tyre.
 • Përpilimin e faturës tatimore të shoqëruara me faturën e kasës fiskale. për produktet që shiten.
 • Përpilimin e faturës së shoqërimit.
 • Mbajtjen në rregull dhe në gjendje pune te telefonit /tabletit, të kasës fiskale dhe printerit të lidhur me kasën fiskale.
 • Raportimin e shitjeve ditore dhe dorëzimin e faturave dhe shumave të arkëtuara për shitjet, çdo ditë në orarin e mbylljes së punës.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e celularit + 355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 22/03/2021. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).