Skopje, SK, North Macedonia

Accountant

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на нашиот клиент реномирана производствена компанија, бараме:

СМЕТКОВОДИТЕЛ

Опис на работното место:

 • Комплетно водење и контрола на сметководственото работење;
 • Контрола на книжење на финансиската и материјална документација;
 • Книжење на влезни фактури
 • Изработка на излезни фактури
 • Изготвување и објавување одобрување/задолжување на компензации
 • Изработка на девизни калкулации
 • Книжење на приеми на стока, увози, извози
 • Разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Комуникација со сите релевантни државни институции.

Потребни квалификации:

 • Диплома од завршен Економски факултет, предност е насока сметководство, ревизија или финансии.
 • Поседување на активна лиценца за овластен сметководител.
 • Познавање на работа со компјутер (MS Office, ERP системи) и сметководствен програм за книжење.
 • Задолжително работно искуство најмалку 3 години како сметководител и сметководствено-финансиска оператива
 • Организираност и одговорност кон доверените работни задачи;
 • Ефективност, ефикасност, прецизност и навременост;
 • Флексибилност;
 • Доверливост, лојалност и професионалност;
 • Тимска работа и кооперативност.
 • Возачка дозвола Б категорија

Плата: Компетитивна

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.