Albania, Tirana

MENAXHER BLERJESH

January 10, 2021

Job Description

Në emër të një prej klientëve tanë,një nga firmat kryesore për material elektrike,elektronike dhe telekomunikacioni,jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:


Menaxher Blerjesh

 Detyrat kryesore:

 • Njeh mire gamen e produkteve qe mbulon, implementon dhe menaxhon politikat komerciale te kompanise sipas programit qe i ngarkohet;
 • Siguron furnizimet e nevojshme per plotesimin e nevojave te kompanise duke marre ne konsiderate aspektet financiare dhe logjistike te furnizimit;
 • Implementon dhe menaxhon negociatat me furnitoret sipas programit qe i eshte ngarkuar;
 • Ndjek dhe regjistron ne sistem kosto dhe shpenzimet per blerjet e mallrave vendas apo importi;
 • Kontrollon dhe ndryshon cmimet e shitjeve qe te jene konform politikave te kompanise ne baze te cdo importi duke analizuar levizjen e kostos se produktit;
 • Menaxhon dhe kontrollon ndryshimin e cmimeve nga ana e furnitoreve konform kushteve per te cilat eshte rene dakort ne kontrate;
 • Organizon procesin e porosive te mallrave qofshin ato automatike, manuale apo dhe te tregtimit por edhe ato te marketingut;
 • Percakton burimin me te mire per blerjen e mallrave;
 • Merret me zevendesimin e produktit te gabuar;
 • Pergjegjes per analizimin, identifikimin dhe zbutjen e rrezikut ne te gjithe zinxhirin e furnizimit;
 • Ndihmon departamentin ne zhvillimin dhe zbatimin e strategjive blerese per produktet.

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplome universitare -preferohet Fakulteti Inxhinjerise. Ose Fakulteti Ekonomik;
 • Te kete pervoje pune minimumi mbi 2-3 vjet ne pozicione te ngjashme;
 • Aftesi kompjuterike te paketes  Microsoft Office;
 • Njohuri te gjuhes angleze, italiane (plus).


AFTËSI TË TJERA:

 • Të njohë dhe interpretojë skemat elektrike të fuqisë dhe komandimit;
 • Të njohë dhe të interpretojë skemat e qarqeve elektronike të fuqisë dhe kontrollit;
 • Të njohë llogaritjet teknike-elektrike të impianteve elektrike;
 • Furnizim,shpërndarje,komandim të energjisë elektrike dhe sinjaleve TM/TU;
 •  Aftësi të mira në projektimin dhe koordinimin e punimeve elektrike;
 •  Njohuri në përpilimin e preventivave dhe kontratave për sipërmarje në instalimet elektrike;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësi për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete;                        
 • Të zotërojë etikë dhe integritet professional;
 •  Aftësi për të punuar në grup dhe iniciativë;
 •  Të jetë i pajisur me patentë të vlefshme drejtimi.

PAGESA:Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë. Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e telefonit +355 68 203 3430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 10/01/2021


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.