Kosovo, Prishtina

UDHËHEQËS I MARKETINGUT

May 7, 2021

Job Description

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group është një kompani inovative në përzgjedhjen e Stafit dhe  Rekrutimit që operon në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovine,  Greqi, Qipro, Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në  industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët.  Në emër të klientit tonë, po kërkojmë të punësojmë në ,Prishtinë:

 UDHËHEQËS I MARKETINGUT PRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS:

 • Përgjegjës për planifikimin dhe implementimin e planit vjetor të markeingut në tregjet ku operon Korporata;
 • Sjell ide të reja të marketingut sipas nevojave të biznesit në tregjet e ndryshme;
 • Menaxhon stafin në gjitha tregjet ku operon kompania;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e web faqes zyrtare të Korporatës, duke përfshirë përditësimin e    përmbajtjes, paraqitjen vizuale, shtimin e faqeve të reja, etj.;
 • Përgjëgjes për përzgjedhjen, porositjen dhe shpërndarjen e materialeve promovuese në përgjithësi;
 • Përkujdeset rreth materialeve të zyrës si: vizitkarta, memorandume, dosje, pliko, etj. të cilat kanë karakter promovues për korporatën;
 • Planifikon dhe menaxhon marketingun direkt;
 • Bashkëpunon dhe kontrollon cilësinë e punëve të kryera nga kompanitë e kontraktuara të marketingut;
 • Planifikon, realizon dhe mbikëqyrë eventet dhe kampanjat e ndryshme të marketingut;
 • Menaxhon marketingun në mediat sociale;
 • Përgjegjës për dizajnimin e reklamave për agjentë dhe për Korporatën.

KËRKESAT E PROFILIT :

 • Diplomë universitare në Marketing, Menaxhment apo fusha tjera relevante;
 • Përvojë pune minimum 3 vjeçare në fushën e Marketingut;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e MS Office;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • E preferueshme njohja e gjuhës serbe-kroate;
 • Njohuri në përdorimin e programeve të dizajnit;
 • Aftësi të larta menaxheriale, organizative, analitike dhe kreative.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: de.berisha@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj.Dezera BERISHA (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 07/05/2021.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.