Albania, Tirana

MENAXHER PROJEKTI

March 30, 2021

Job Description

Në emër të një prej klientëve tanë,një nga firmat kryesore për material elektrike,elektronike dhe telekomunikacioni,jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:


MENAXHER PROJEKTI

 Pergjegjesite:

 • Pergatit dokuementat per fillimin e punes ne objekte sipas listes ne dokumentin ”Procedura Hapje Kantieri”;
 • Kontrollon dhe pergatit nje plan buxhet te plote per projektin mbasi ka kontrolluar vizatimet e projektit, specifikimet e tij, kontraten dhe oferten e miratuar nga investori / kontraktori;
 • Planifikon dhe pergatit planin e punes (time schedule) per projektin;
 • Planifikon fuqine puntore per tju pergjigjuur kerkesave te kantierit dhe perfundimit te projektit brenda afateve te rena dakort;
 • Mbledh nga ing. Kantierit ose Skuadra Punes nevojen per materiale, vegla, mjete ndihmese etj nga kantieri;
 • Planifikon dhe informon administratorin / drejtues teknik per te gjitha mjetet e punes te nevojshme per plotesuar me suskes dhe ne kohe projektin;
 • Analizon kerkesat per materiale, vegla, mjete ndihmese nese jane perputhshmeri me projektin elektrik dhe dergon ato tek furnitori per ti kaluar ne porosi prane furnitorit perkates;
 • Monitoron me ing. Kantierit ose Skuadren e Punes ecurine e punimeve ndertimore per kryerjen e punimeve ne kohen perkatese;
 • Kur eshte e nevojshme pergatit dhe propozon per ofertim kerkesa te projektit per zera te parashikuara ne kontrate;
 • Menaxhon korrenspondecen dhe dokumentat e projektin ne perputhje me kontraten ose sipas praktikave te kompanise;
 • Pergatit ne kohe timesheet (koheshenues) per projektet e ngarkuara dhe dorezon sipas afatit te paracaktuar  ato prane departamentit te finances;
 • Negocion dhe zgjidhe kerkesat e klientit;
 • Asiston kostoisin me informacione teknike qe sherbejne per menaxhimin e aspektit financiar te projektit;
 • Perfaqeson kompanine ne takime nga investitori/kontraktori lidhur me projektin;
 • Supervizon dhe monitoron ing. Kantierit / Skuadren e punes per projekte qe eshte pergjegjes;
 • Menaxhon faturimin e objektit duke u dakortesuar me departamentin e Finaces dhe dorezon ne kohe dokumentacion e kerkuar per te mundesuar faturimin mujor;
 • Pergatit dhe dorezon te gjithe dokumentacionin per procedurat e mbylljes se projektit sipas kontrates ose sipas kerkesave te investitorit;
 • Kryen post analiza per kostot e projektit,  per te percaktuar vende me hapsira per permiresime ne projekte te tjera.

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Njohuri te politikave te kompaniese per ruajtjen e informacionit;
 • Posti punes perfshin pergjesit si mesiper por dhe detyra te tjera qe mund te caktohen nga Administratori ose Drejtuesi Teknik ne perputhje me rregullat e punes.

AFTËSI TË TJERA:

 • Komunikim te mire dhe profesionale me stafin ne te gjitha nivelet, kliente, furnitore etj;
 • Arsim te larte Inxhinieri Elekrike;
 • Aftesi per te kryer detyra ne menyre profesionale dhe brenda etikes se punes;
 • Aftesi per te motivuar veten dhe grupet e punes;
 • Perdorim te Autocad;
 • Perdorim te kapes Microsoft Office (Word, Excel);
 • Leje Drejtimi Kategoria B;
 • Gjuhe te huaj ne nivele mesatare Anglisht;
 • Gjuhe te huaj ne nivele mesatare Italisht.

PAGESA:Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 30/03/2021


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.