Macedonia, Skopje

РЕФЕРЕНТ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

January 15, 2021

Job Description

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, бараме:

РЕФЕРЕНТ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Опис на работното место

 • Редовна контрола на сите примени суривини, репроматеријали, полупроизводи, готовите производи, вода, согласно интерните нормативи и важечки прописи
 • Припрема на рекламациски записници за материјали и суровини кај кои е евидентирано отстапување при прием или скриена мана
 • Врши контрола на спроведувањето во производство на рецептурите доставени од непосредниот раководител
 • Контрола на секоја примена мешавина и одобрување на полнење
 • Контрола на целокупната линија за производство согласно барањата на изготвената техничко -технолошка докумнетација
 • Контрола на хигиената на производниот погон, опремата и вработените и примање на записи согласно барањата на стандардите.
 • Контрола на хигиена и начин на складирање на репроматеријали и готовои производи и припрема записи за извршените контроли

Потребни квалификации

 • ВСС – Технолог или ССС подготовка – Прехрамбено – технолошки смер
 • Работно искуство на слични или исти позиции
 • Познавање на Англиски Јазик
 • Познавање на работа со компјутери
 • Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност
 • Желба за едукација и надградба
 • Способност за извршување на работни задачи врзани со рокови
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
 • Ефективна вербална комуникација

Понуда/Плата :  Компетитивна

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат ! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 71 370 151  (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com

Пробајте го Head Hunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплициратe

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.