Macedonia, Skopje

ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ НА СЛУЖБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЕНЕРГЕТИКА – ПРОБИШТИП

November 27, 2019

Job Description

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.За потребите на наш клиент, реномирана фабрика за производство на широк спектар на батерии и акумулатори, бараме:

      Помошник раководител на служба за одржување и енергетика

 Опис на работното место:

 • Да ја организира работата според достапноста и движењето на опремата на главното производство, да води архива на техничката документација на опремата
 • Се грижи за одржување за работоспособноста на опремата за примарното производство
 •  Подобрување на методите за поправка и одржување на опремата за примарното производство, со цел за намалување на трошоците и подобрување на квалитетот на работата
 • Заедно со раководителот во погонот за производство треба да обезбеди соодветна контрола за технички правилна работа на опремата
 • Да организира дијагностика на опремата, за да се развијат стандарди за одржување и поправка на опремата, вклучувајќи ги временските норми за пресметување, инспекции, подмачкување итн.
 • Да развие планови за одржување на опремата за главното производство и да се координираат тие планови со техничкиот директор
 • Да oбезбедува и биде навремено присутен за да се изврши набавка на резервни делови, материјали и алатки потрбни за одржување и поправка на опрема
 • Да контролира со цел навремено обезбедувaње на  услуги, материјални и енергетски ресурси, алатки, техничка документација и други информации, обезбедувајќи нејзино ефикасно функционирање
 • Да обезбеди почитување на нормите за потрошувачка на материјали, енергија, квалитет на работа, вклучувајќи ги и оние што се вршат од страна на надвореѓни изведувачи
 • Следење(контрола) на примање, скалдирање и водење сметка за материјални и технички ресурси, да го организира нивното навремено откажување на извршување на работите
 • Врз основа на анализа да ги спроедува плановите за откривање на причините за неисправност на опремата, зголемување на долговечноста на компонентите и механизмите за отстранување на зголемено потрошување на опремата
 • Да обезбедува припрема за технички надзор од страна на органите кои претставуваат државен технички надзор, обезбедување и исправност на сите уреди кои служат на примарното производство и се во согласност со стандардите за безбедност и здравје при работа
 • Одговорно лице за проверка на ефективноста на обуките и проверка на вработените во службата за одржување во врска со почитување на барањата за безбедност и здравје при работа и животната средина
 • Да организира и создава план на барањата за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина на вработените во службата за одржување
 • Да обезбеди подобрување на организацијата во службата со цел да се намалат непланирани поправки и одржување на опремата, намалување на трошоците,
 • Да учествува во изборот на кадри, правилно распоредување и ефикасно користење
 • Да учествува во организацијата на работата за подобрување на вештините на вработените
 • Да обезбедува услови за следење на режимот на работа и одмор на секое работно место во согласност со трудовото законодавство на Република Северна Македонија.
 • Да ја следи работната дисциплина на вработените
 • Организира и надгедува планско и тековно одржување на сите машини и опрема во производниот процес и пратечките електроенергетски објекти
 • Дава стручна помош на тековното одржување
 • Учевствува во припрема на техничка документација на постројките за кои не постои техничка документација
 • Создава план за резервни делови за производните машини и останатата опрема во технолошкито процес

Квалификации:

 • VI или VII степен на електрична, механичка или факултет од друга техничка професија
 • Познавање на MS Office
 • AUTOCAD
 • Англискиот јазик

Личен профил:

 • Личен интергритет
 • Фокусираност кон резултати
 • Професионалност и деловна култура
 • Самоиницијативност и флексибилност
 • Стремеж кон професионална надоградба

Понуда/Плата :  Соодветна на искуството

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат ! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 70 379 914 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com до 27.11. 2019


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.